TR
HOMEPAGE CORPORATE PRODUCTS SERVICES DOCUMENTATION REFERENCES NEWS CONTACT
HOMEPAGE CORPORATE PRODUCTS SERVICES DOCUMENTATION REFERENCES NEWS CONTACT Türkçe
SERVICES
Enerji Kalitesi Ölçümü

Elektrik enerjisini üreten, ileten ve dağıtan kuruluşların görevi kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir hizmeti tüketicilerine sunmaktır. Ancak enerji sistemine bağlanan bazı ekipmanlar ve bunların sebep olduğu olaylar sapmalara neden olur. Bu sapmalar genellikle harmoniklerin çıkması ile ifade edilir ve bunlara sebep olan etkenlerin başında ise manyetik ve elektrik devrelerindeki bozulmalar yer almaktadır.

 

Kaliteli elektrik enerjisi şebekenin tanımlanan bir noktasında, gerilimin genlik ve frekansının anma değerlerini koruması ve gerilim dalga şeklinin sinüs biçiminde bulunmasıdır. Bu tanımın tersi olarak, gerilimin genliğinin değişmesi, kesintiler, gerilim darbeleri, gerilimin doğru bileşen içermesi, dalga şeklinin sinüsten uzaklaşması, frekans değişimleri, üç faz dengesizlikleri enerji kalitesizliğidir. Enerji kalitesi genellikle yük tarafından bozulur. Karakteristikleri lineer olmayan yükler, şebekeden sinüs olmayan akımlar çeker ve bu akımlar şebekede sinüs olmayan gerilim düşümleri oluşturarak besleme noktasındaki gerilimin dalga şeklini bozar.

 

Kesinti Tipi

Nedenleri

Sonuçları

Gerilim değişiklikleri ve dalgalanmaları

Büyük yük dalgalanmaları (kaynak makineleri, ark fırını)

Lambaların parlaklığında dalgalanma

Gerilim düşüklükleri

Kısa devre, büyük yüklerin anahtarlanması (motor yol verme)

Prosesin kesilmesi veya kapanması: veri kaybı, yanlış veri, kontaktörlerin açılması, tahriklerin kilitlenmesi, motorların yavaşlaması veya durması, gaz deşarjlı ampullerin sönmesi

Kesintiler

Kısa devre, aşırı yük, bakım, istem dışı açılma

Harmonikler

Doğrusal olmayan yükler (hız kontrol cihazları, ark fırınları, kaynak makineleri, gaz deşarjlı ampuller, floresan lambalar)

Aşırı yükler (nötr iletken, kaynaklar), istem dışı açılma, hızla eskime, enerji veriminin düşmesi

İç harmonik

Dalgalanma yükleri (ark fırınları, kaynak makineleri) frekans değiştiriciler

Gidip gelme (titreme), ölçüm sinyallerinin kesilmesi

Geçici aşırı gerilimler

Bağlama donanımının ve kondansatörlerin çalışması, aydınlatma

Tahriklerin kilitlenmesi, istem dışı açılma, bağlama donanımının bozulması, yangın, çalışma kayıpları

Gerilim dengesizliği

Dengesiz yükler (büyük tek fazlı yükler)

Ters motor torku (vibrasyon) ve asenkron makinelerin aşırı ısınması

 

Enerji kalitesi analiz raporumuzu indirmek için lütfen tıklayınız.